Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-01-04)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan.*
den 4de Janri: 1850
paa Din Plads i den gamle Stue.

Kjære Johan!

Saavidt er jeg da kommet i det nye Aar, — videre kom jeg da heller ikke da jeg blev kaldt need, der var Nogen og nu er Kl. blevet 11, om jeg nu i Morgen kan komme hertil er uvist da min første Bestilling s. 383 om Morgenen er at see i Avisen om Værelser og da vandre derom, det er nu just ikke et morsomt Arbeide for mig, men saa skal det nu være, dog det er nu inted imod Flytningen den gruer jeg for, ja jeg tør egentlig slet ikke tænke derpaa. — jeg havde nu glædet mig til i Aften ordentlig at kunde lidt i Roe skrive til dig mit kjære Barn og ældste Søn; Fader og Sv. har været hos Browns, Sv: er ikke kommet endnu, jo nu kom han; jeg vil da sige dig god Nat min Søn et glædeligt og lyksaligt Nytaar i dette som i hvert kommende Aar! Foreløbig Tak for Brevet eller Linierne i Dag med dit kjærlige Ønske, jeg kan ikke sige dig hvor jeg har længtes og været tilsidst urolig at vi ikke hørte det mindste fra dig i saa lang, lang en Tid, jeg glæder mig nu til Fortsættelsen du lover i Sv: s Brev; det var da rart at du kom den Tour over til Faaborg vi gik her saa smaat og tænkte dig der og drak smukt din Skaal saavel ud af det gamle som ind i det nye Aar. — Det var da ret fornøjeligt du traf Vilhelm paa din Vei og ret kunde høre ham udtale sig for dig som du for ham - - - Nu vil Øjnene slet ikke meer holde det ud dem har jeg ofte saa ondt i de er usle. Nu god Nat! - - -

din trofaste Moder
E: Grundtvig.