Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-01-23)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan. *
Onsdag den 23de Janri 1850

Kjære Johan!

- - - Det er rigtignok en fugtig Beskrivelse over den Bolig du har faaet, du har vel flytted Sængen ud fra de vaade Vægge, vel hjelper det at lægge i Kakkelovnen til at lune Værelser men ikke til at tørre Væggene i denne raae Luft. — Nogle Poster er jo vel ogsaa kommet over til Eder nu, det maae have været nogle gruelige Toure i denne Tid med Iisbaadene - - - At Øehlenschlæger er Død har du jo nok seet af Bladene, han skulle dog opleve sin Fest, i Dag er han begravet, Fader var anmodet at skrive en Sang som skulle synges i Kirken til en Melodie af Weise Svend vil nu kunde give dig en bedre Beskrivelse over det Alt, med meget meere som du vel længes efter fra hans Pen i Aften har han tiltænkt dig et Brev endskjøndt meget langt bliver det maaskee ikke da det i Dag har været noget anstrængende saa han har faaet Hovedpine. —

- - - Farvel min kjære Johan lev saa vel som det ønskes af din trofaste Moder

E: Gr:

Grundtvig og hans Slægt.

24