Danmarks Breve

BREV TIL: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-05-26)

Fra Svend Grundtvig til Søsteren.
Odense. d. 26de Maj. [1850. ]
Morgen.

Kjære Meta!

Du maa denne Gang tage tiltakke med nogle faa Linier, der ikke skulle minde Dig om, at Du her har en Broder, thi en saadan Paamindelse vilde være overflødig; — ikke heller forsikre Dig om, at denne Broder bestandig fører sin eneste Søster med sig ihvor han gaaer, fører hende med sig i sit Hjærte: i en kjærlig Erindring, ledsaget af de bedste Ønsker for hende og hendes; — thi ogsaa en saadan Forsikring troer jeg at turde antage for overflødig; men de skulle bære Vidnesbyrd til Dig om, at denne Erindring og disse Ønsker med forøget Betydning knytte sig til Dagen imorgen, den Dag, hvorpaa Du modtager disse Linier, der skulle bringe Dig min broderlige Hilsen, s. 397 mine broderlige Ønsker for Din Fremtids Lykke som Datter og Søster, som Hustru og Moder.

Gud velsigne og bevare Dig, kjære Søster, og med Dig det lille Christenmenneske Anna Elisabeth Sysette, i 23 Aar det første nye Skud paa vor Stamme!

Mange venlige Hilsener til vore Forældre og til Din Husbond! Og bevar altid i en venlig Erindring

Din inderlig hengivne Broder:
Svend.