Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-06-18)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan. *
d. 18de Junii 1850.

Kjære Johan!

- - - Nu er det da bestemt, at paa Søndag skulle lille Elisabeth i Kirke, var det ikke tænkeligt at see dig her min Søn til den Dag? s. 405 - - - Vistnok er det, Folkene kan ret trænge til at gives noget at bestille, thi af dem selv foretager de dem nok ikke stort som er værdt at tale om, et drive Liv er jo dog grueligt for hvem det saa er. - - -

din trofaste Moder.