Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-07-01)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan. *
Mandag d. 1ste Julii 1850.

Kjære Johan min ældste Søn!

Det var mit faste Forsæt ikke at lade forrige Uge gaaet ud førend jeg havde faaet skrevet dig til men deraf blev da inted, det er jo ikke for at kunde melde dig noget Nyt der var værd at høre, hvad skulle det vel være? maae Man spørge; nei det er mine gamle Historier og min gamle Længsel der altiid fornyer sig hos Moder; ved forleden Dag at staae og betragte dig eller dit Billede min kjære ældste Søn gik jeg først tilbage til min lille Krølhaarede Johan og siden fulgte jeg de mange Aar der siden er forløbne, de har bragt mig forskjællige Erindringer; det er mig ofte som en ganske forskjællig Verden jeg levede i, dengang, og nu, ja jeg kan vel tænke du forstaaer ikke Moder mit Barn. mine tanker sværmer vel lidt vildt om imellem det tilstaaer jeg gjærne, endskjøndt jeg er blevet gammel, ja meget gammel, er der dog i enkelte Ting jeg synes at føle, aldrig at blive det, som nu vel kaldes sværmeriske Ideer, ja jeg tilstaaer det, aldrig realiseres de vistnok her. — jeg fik i Dag Brev fra Svend, hvori han siger mig samme Dag at have faaet Brev fra dig, ja han lever nu som det kaldes, [som] Blommen i et Æg, ja meget for godt maatte Man jo sige, at blive saa forvændt kan det vel kaldes, som han nu har det i alle Henseender er ikke altiid saa godt du har det nu netop modsat, som jo er bedst, naar det er overstaaet. - - - Hør min Søn siger jeg, som der imellem sagdes Hør i Rigssalen, saml dine Penge sammen og skriv til Møller om en nye Frakke, thi jeg kan godt tænke, naar du siger det, at du trænger til den, det er nu saalænge siden Moder saae dig lidt efter i Sømmene, ikke sandt mit Barn? Du har dog vel faaet det store Brev jeg sændte dig med »Danskerne«. - - -

Nu lev vel min kjære Johan! Tak Svendsen for Hilsenen og bring ham vor igjen. — Tante Jane beder dig meget at hilse men Ingen som din trofaste Moder

E: Gr: