Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-07-12)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
d. 12te Julii 1850

Kjære Svend!

Her er da Moder igjen, tredie Gang siden jeg hørte fra dig, endskjøndt du fører Klager over mig, vil jeg blot sige, det var mig det tilkom. — s. 415 — jeg længes nu ogsaa dobbelt efter at høre fra Eder mine kjære Sønner naar det er dig mueligt saa glem det heller ikke, jeg kalder det at være god ved mig, gjør dog ikke derfor altiid Regning [paa] at høre fra mig, det sagde jeg dig mit Barn førend du reiste, desuden er Eders Længsel ikke som Moders. — Nu skal I vel snart skifte Opholdsstæd »Danskeren« kom nu ind ad Døren, Fader sagde da, at jeg kunde maaske sænde den strax med Posten som nu efterkommes. —

Kjærlig Farvel min Søn, Gud være med dig! beder din trofaste Moder

E: Grundtvig