Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-07-20)

Fra Johan Grundtvig til moderen. *
Bivouaqven ved Tostrup 20 Juli 1850
Kl. 9 Morgen.

Kjære Moder!

Det gjør mig inderlig ondt, at have maattet lade dig vente indtil nu paa Efterretning fra mig, men jeg er undskyldt; siden vi d. 16 Morg. Kl. 4 rykkede ud af Casernen og herover, har jeg ikke været i Qvarteer uden den første Nat, og det kun fra 10 Aft. til 5 Morgen; forresten ligget paa Feltvagt eller, som inat og endnu, under aaben Himmel. - - -Før nogen Tid er hengaaet, tør jeg dog ikke fortælle dig Noget om vore Bevægelser, knap at vi ere tæt syd for Flensborg (henved 1 Mil) i en By, der hedder Tostrup, (men paa Kortet Tastrup). Vi have havt det strængt, men har det godt forresten nu, da vi atter have faaet noget Ordentligt at spise, hvad vi saagodtsom ikke fik, af Mangel paa Tid og Lejlighed fra Tirsdag Morgen til igaar Fredag Middags, da vi rigtignok ankom her meget udmattede. Det har jo været en frygtelig Hede alle de Dage vi have marscheret, saa at de første Dage Mange styrtede, men nu ere de dog blevne vante til at døje det og følge godt Trop.

- - - Hils Fader og Alle mange Gange fra

din heng.
Johan Grundtvig