Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-07-25)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan. *
d. 25de Julii 1850.

Min kjære Johan!

Dit Brev fra d. 20de fik jeg i Mandags Tak derfor mit Barn, du vil jo heller ikke glemme at sænde blot en Linie naar det er mueligt. — jeg vil kuns ved disse par Ord sige dig, at i Mandags er dine Støvler afsændt med Hammerich, der er gaaet som Provst til Armeen; - - - her leve vi i tyk Uvidenhed om Alt i Slesvig, Gud give gode Tidender! - - -

Kjærlig Hilsen fra Fader og
din trofaste Moder
E: Grundtvig.