Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1850-07-29)

Fra Lise og N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan. *
A.
den 29de Julii 1850.

Kjære Johan!

Gud skee Lov og Tak min Søn som holdt sin beskjærmende Haand over begge mine kjære Sønner!

i Morges modtog jeg Eders Breve Glæden herover kan jeg ikke beskrive

s. 427 Mange store og dybe Tab havde vi hørt i Aftes og derimellem Eders kjære Vilhelm du omtaler det ikke i dit Brev, men har vel seenere hørt det. — Gud holde fremdeles sin Haand over Eder mine kjære Børn og lade os samles med Glæde

din trofaste Moder
E: Grundtvig

Svend var da han skrev d. 26de synden for Slesvig. — jeg veed naar du kan hører Moder fra dig min kjære Søn.

B.

Kiære Søn! at I begge to, uden at krybe i Skjul, blev i Behold under det frygtelige Blodbad, saa jeg maa sige, der blev ei krummet et Haar paa eders Hoved, det maa jeg, som jeg haaber, I ogsaa har gjort, med Forundring takke Gud for; Han holde fremdeles sin Haand over eder og Fædernelandet!

Det er i dyre Domme Sønder-Jylland maa gienløses, men i mine Øine dog ei for dyrt, naar det virkelig vindes tilbage for Danmark. Gud i Vold!

faderlig venlig
N. F. S. Grundtvig.