Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-07-29)

Fra Lise og N. F. S. Grundtvig til Sønnen Svend.
A.
d. 29de Julii 1850

Kjære Svend!

Gud skee Lov og Tak min Søn som holdt sin beskjærmende Haand over begge mine kjære Sønner!

i Morges modtog jeg Eders Breve, Glæden herover kan jeg ikke beskrive.

Mange store og dybe Tab havde vi hørt i Aftes og derimellem Eders kjære Vilhelm. — Gud holde fremdeles sin Haand over Eder mine kjære Børn og samle os med Glæde

din trofaste Moder
E: Grundtvig.

Johan var da han skrev sit Brev d. 26de i Tolk.

jeg veed du vil ikke forsømme at lade høre fra dig min kjære S: 1