Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-08-10)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Slesvig-By. Lørdag-Morgen d. 10de August 1850.

Kjære Moder!

Peter rejste herfra til Flensborg igaar Morges og vil lige saa snart som dette Brev være hos Eder. Derfor her intet Andet end hvad Peter ikke kan sige Eder, nemlig at I herefter maae adressere Eder til »Lieut. S. Grundtvig af 10de lette Bataillon«, hvortil jeg er forsat og hvorhen jeg afgaaer om en Times Tid.

Tak Fader ret inderlig for Brevet og hils Alle derhjemme kjærlig fra

Din hengivne Søn
Svend.