Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-09-05)

Fra Johan Grundtvig til faderen.
Kosel d. 5te Sept. 1850.

Kjære Fader!

Da det iovermorgen er din Fødselsdag, og jeg dog gjærne vilde lade dig faae en Lykønskning fra mig til den, vil jeg iaften sende dig et Par Ord; desværre kun et Par, da jeg i dette Øjeblik faaer Ordre til imorgen tidlig (udenfor den almindelige Orden) atter at rykke paa Forposten, vi kom fra idag. Jeg vil derfor bede dig for denne Gang tage til Takke med min simple sønlige og kjærlige Lykønskning til d. 8de September, med Glæde over og Tak til Gud for, at baade du og begge dine Sønner og vort hele Huus endnu iaar have oplevet denne Dag, og endnu leve i Haabet om lykkeligere Dage for vort Fædreland end i de 2 foregaaende, ja i mange Aar, og med det Ønske, s. 449 at denne Dag næste Aar maatte finde os Alle atter samlede under endnu lykkeligere Vilkaar.

Vil du hilse Moder meget, Meta og Peter og dem Alle kjærligst

fra
Din ældste Søn
Joh. Grundtvig.

P. S: I stor Hast.