Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-09-14)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Midsunde d. 14 Sept. 1850. Form.

Kjære. Moder !

For det Tilfælde, at I skulde have hørt noget om Fægtningen den 12te, og desaarsag være urolige for os, vil jeg dog lade dig og s. 457 alle mine Kjære vide, at vi begge ere uskadte og raske, skjøndt vort — navnlig vor Batl.s, der havde Forposterne og fægtende maatte retirere hen ved en Miil — Tab er temmelig stort. Endnu kjender jeg kun min Compagnis Tab, og det er 1 Off. (Mørch) og 40 Undercorp. og Menige, det er hver 6te Md. Men vi tabte ogsaa forholdsviis meest. Ernesto Dalgas er slemt saaret gjennem Munden. Tiden er knap; derfor farvel og hils alle Venner! Jeg skal idag endnu skrive nærmere derom til Peter.

Din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.

P. S. Faldne : Capt. Kyhle og Schau. Saarede : Capt. Møller (3 Res.) Lieut. Lundby (3 Jæg. C.) Mørch (10 Bat.) og Vestberg (3 Res.) og Dalgas (3 Jæger. C.)