Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-12-04)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Slesvig d. 4de Dec. 1850.

Kjære Moder!

Kun til et Par Ord er her Tid idag, men dem vilde jeg dog sende Dig og dermed lade Dig vide, at Dine Sønner atter ere her i Byen friske og vel efter 4 Dages Forpost i stadig Frost. Det er lidt strængt, inden man bliver vant til det; men det lader sig vel lære som saa meget andet. Johan ligger inde og tager sig Noget af den Søvn han har tilgode; jeg har derimod foretrukket først at gjøre mit Toilette, hvortil Du kan troe man trænger, efter i 4 Dage ej at have været af Klæderne og knap at have kunnet besørge den tarveligste Tvætning; men naar man saa har faaet sig vadsket og omklædt, faaer Tøfler paa Benene og faaer sig drukket en god Kop Kaffe, saa kan Du troe man føler sig som et andet Menneske. Hastede det ikke saa stærkt (Posten gaaer om en halv Time) saa skulde Du heller ikke blive spiist af med saadan en Lap, men nu maa jeg bede Dig tage tiltakke, og kun tilføje en Lykønskning ogsaa til Dig, fordi Du nu har faaet begge Dine Sønner til Riddere, et hjærteligt Ønske om ret snart at høre, at Du er bleven rigtig frisk igjen, og venlige Hilsener til Fader, Meta og de Andre derhjemme. Tante Jane modtage herved min Lykønskning til sin Fødselsdag!

Din inderlig hengivne Søn:
Svend.