Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1851-01-06)

Fra Meta Boisen til Broderen Svend.
den 6te Januar 1850 [1851].

Min kjære Svend!

Da jeg vel kan vide at I længes efter at høre fra vor kjære Moder saa vil jeg da iaften sende Dig disse faa Linier, Gud give jeg havde s. 512 noget glædeligere at bringe Dig men desværre det seer kun lidet glædelig ud Spændingen i Maven tager bestandig til og Kræfterne tager kjendelig af med hver Dag, Du kan tro Svend denne Tid er mig saa tung at det ofte forekommer mig som en Umulighed at jeg kan udholde den thi at see Dem som man elsker lide uden at kunde lindre det er saa haardt men Guds Villie skee han ved dog bedst hvad der tjener til vor Fred, han skjænke ogsaa vor Moder sin Fred derom vilde vi Alle ret af Hjertet bede ham, thi til den trænger hun saa haardt i denne Smertens Tid, Hils den kjære Johan det gjorde mig saa godt at see ham gid du kun ogsaa havde været med jeg har aldrig savnet Eder saameget som i denne Tid, Moder var saa glad over at have seet Johan og dit Brev som hun modtog igaar var hende en stor Trøst. De stakkels Dalgasses de bær deres Sorg saa smukt. Nu Godnat mine elskede Brødre og Gud bevare Eder fremdeles som han hidtil vidunderlig har bevaret Eder i denne blodige Tid. Er der ingen Mening i dette Brev saa tilgiv mig men jeg er saa fortumlet saa jeg kan ikke samle mine Tanker, skriv mig lidt til det gjør mig saa godt.

din Søster Meta.