Danmarks Breve

BREV TIL: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1851-01-30)

Fra Svend Grundtvig til Søsteren.
Arnis d. 30te Januar 1851.

Kun et Par Ord, kjære Søster, sender jeg Dig nu, da vi jo tør haabe snart ikke at behøve Pennen for at udvexle vore Tanker. Derfor har jeg heller ikke besvaret Peters kjære Brev af 22/23 d. Johan har formodenlig skrevet Dig til om vor pludselige Adskillelse, ved hans Forsættelse fra 10de Batl. til 3die Reserve-Jægercorps, der skal overvintre i Tøndern. Det var haardt i det Øjeblik Vejen just aabnede sig til Kjøbenhavn. Dog haaber jeg, at han tager Permis- sion, saa vi snart kunne mødes. Endnu ligger 10de Batl. da i Cappeln og Arnis, men det er jo afgjort, at den skal til Kbhn. Vi kunne hver Dag vente Udskibnings-Ordre. — Ja, vi have meget at tale om, Meta; saa meget, at jeg slet ikke vil begynde derpaa, men kun bede Dig bringe vor kjære Fader en venlig Hilsen fra hans Søn og Din Broder :

Svend