Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1851-02-03)

Fra Meta Boisen til faderen.
Søndagen den 3die Febr:
1851.

Min inderlig elskede Fader!

Jeg havde ventet at see Dig heroppe iaftes men Du kom desværre ikke, min lille Elisabeth var som Du da nok har hørt temmelig daarlig iaftes og jeg havde da saameget mere trængt til at see Dig, jeg har nu vaaget over Hende inat hun har bestandig ligget i en Slags Søvn men som dog idelig forstyrres af Hosten og da hun ogsaa har havt Feber hele Natten saa har Hun det jo egentlig ikke godt, min elskede Moders sidste Ord til min lille Pige rinder mig ofte i Sinde i disse Dage »vi samles i Himlen« Guds Villie skee og er det hans Villie at hun saa tidlig skal gaa derhen hvor vi Alle skal samles saa veed jeg ogsaa at han vil give mig Kraft til at bære det thi Han prøver s. 525 aldrig over Evne og dermed vil jeg rolig give mig Gud i Vold som Du saa ofte har gjort da naar du sagde mig dit kjærlige Godnat til

din lille Meta.

Ps: En Bøn har jeg til Dig og den maa Du ikke nægte mig det er om Du ikke nok vil spise til Middag oppe hos mig idag.

Til min Fader

fra M: B: