Danmarks Breve

Ungdomsbreve 1868-70 mellem Harald Holm og August Skrøder

Brevudgiver:
Arne Høgsbro Holm, 1889-1970 Guldborg Kirk, 1881-1949 Ingrid Holm Jessen, 1884-1984 Rigmor Holm, 1887-1980 Eli Grinder, 1892-1982 Ejvind Høgsbro Holm, 1896-1985
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-08-23)
Nørager d. 23. August . Kjære Holm . Hvor jeg har længtes efter d. 24.; thi jeg har nu engang fået den Idé, at vi to må passe godt for hinanden. Begge have vi følt noget dybere røre sig hos os, og derfor besluttet at studere Theologie; men Fremtiden vil vise, hvorvidt

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-08-29/1869-08-30)
Kjøbenhavn d. 29de Aug. 68 . Forsyn dig med Tålmodighed! d. 30te Aug. Kjære Skrøder ! Mangfoldig Tak for dit Brev; jeg kom allerede til Byen den 20de og ventede hver Dag med Længsel at høre fra Dig; i Tirsdags kom da Brevet, og ved Hjælp af det og af, hvad

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-08-31)
Nørager , d. 31. August . Kjære Ven! Nei, hvor jeg dog blev glad over Dit Brev, Tak skal Du have, fordi Du har offret mig så mange Tanker, og så det Indhold, Noget, som interesserede mig i så høj Grad; jeg har fulgt Dig overalt, jeg kan næsten sige, at jeg har været i

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-09-13)
Kjøbenhavn , d. 13. Sept. 1868 . Kjære Ven! Da jeg læste Begyndelsen af dit siste Brev og så de stærke Ord, hvori Du udtalte din Glæde over mit Brev, så troede jeg oprigtig talt, Du gjorde så småt Nar af mig, for jeg var egenlig bange for, at Du slet ingen Glæde skulde

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-09-07/1868-09-15)
Hvad jeg har skrevet i Dag, bliver som sædvanlig mellem os. Nørager , d. 7. Sept. Kjære Ven! Nu er Klokken to Minutter over halv to, nu har jeg siden lidt over 10 siddet på samme Plet og skrevet 14 Sider til forskjeilige Slægtninge, hver

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-09-18/1868-09-19)
Kjøbenhavn , d. 18. Sept. 68 . Kjære Ven! Alle de Skjænd, jeg fik af Dig sist, har virket dygtig på mig, så jeg endnu engang pænt beder Dig om Forladelse for mit Snøvleri og i Gjerningen søger at vise min gode Vilje til at forbedre mig. Denne Gang håber jeg nu også Du

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-09-19/1868-10-15)
Nørager , Tirsdag Morgen . Kjære Ven! Endelig skal jeg da besvare dit Brev, og vil Du vide, hvorfor jeg ikke efter Sædvane har gjort det strax, så skal jeg sige Dig det åbenhjertig. Jeg vil ikke gjøre mig bedre, end jeg er. Seer Du, strax, da jeg havde afsendt mit forr

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-09-19/1868-10-15)
Nørager . Kjære Holm ! Tak for sidst. Når jeg tænker på de Dage, jeg har tilbragt i Kjøbenhavn, vil jeg egentlig ikke sige, at jeg har havt det ligefremme positive Udbytte, som jeg havde tænkt mig, men Grunden er naturligviis, at jeg ikke er udviklet nok dertil. Det Ud

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-10-15)
Kjhvn. , d. 15de Okt. 68 . Kjære Ven! Du er da ikke vred, fordi jeg først skriver nu, jeg vilde så gjerne dennegang have været Førstemand til at skrive, men se om jeg kunde, det trak ud, og først nu har jeg fået det Par Kommissioner besørget og kan komme til at skrive

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-10-16?)
Nørager , Fredagaften . Kjæreste Ven! Allerede forleden Dag følte jeg Trang til at skrive Dig til, men iaften må jeg (Du må ikke fortælle Bøcher, at jeg så ofte skriver Dig til, for så bliver han vred, og det med Rette). Det har været en mærkelig Dag idag, og

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-10-21)
Kjøbenhavn , Onsdag d. 21de Okt. 1868 . Kjære Skrøder! Jeg kan rigtignok ikke begribe, hvorved jeg har gjort mig værdig til den store Fortrolighed, Du viser mig; men jeg er så glad ved det; bliv ved kjære Ven, udøs kun dit Hjerte for mig, din Sjæls Hemmeligheder skal l

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-10-27)
Det er et langt Brev, du får denne Gang, som du kan gjemme til en rolig Time en Aftenstund. Nørager , d. 27. Oktbr . Kjære Ven! Nu er jeg da bleven 20 År, ja Du veed det måskee ikke, at det igår var min Fødselsdag. Det er dog en forskrækkelig lang Ti

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-11-06)
Kjbhvn. , Fredag-Aften d. 6. Nov . Kjære Ven! I mine to siste Breve har Du fået nogle lange og vistnok kjedelige Jeremiader om, at jeg ingen Tid har og kun fører en Slags Skyggetilværelse; det har jeg nu besluttet at fri Dig for i Fremtiden, blot må jeg, for dog at giv

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-11-12)
Nørager , d. 12. Nov . Kjære Ven! Jeg kan dog mærke, at det gåer så småt fremad, thi for det meste, når jeg har afsendt et Brev til dig, synes jeg, at der er noget Galt deri. Da jeg havde afsendt mit forrige Brev, filk jeg fat i Zeuthens »Mine første 25 Aar«, som var t

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-11-12/1868-11-14)
Kjære Ven! Jeg må fortælle Dig Noget. Jeg er frygtelig glad. Seer Du, nu idag er Pastor Hoff her, og Rørdam har også været her, så vi har siddet rigtig rart og snakket sammen ieftermiddag. laftes holdt Hoff en lille Huusandagt med alle Folkene. Han talte om det at være fattig i Å

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-11-18)
Kjbhvn. , den 18. Nov. 1868 . Kjære Ven! Til en Begyndelse vil jeg da sige Dig Tak for dine Bemærkninger til mit Foredrag. Det var rigtignok kun et temmeligt ufuldstændigt Uddrag. Du fik, men det var dog nok det Bedste; navnlig havde jeg udeladt Adskilligt, som jeg isæ

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-11-24)
Nørager d. 24. Novbr . Kjære Ven! Du kan tro, jeg længtes dennegang efter Dit Brev, navnlig for at see, hvilket Indtryk Du havde fået af Din Samtale med B. Og har Du tidligere taget ham i Forsvar ligeoverfor mig, saa vil jeg nu også sige, at vi kan have rigtig godt af

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-12-05)
Nørager , d. 5. Dec. 1868 . Kjære Ven! Du er jo rigtignok den største Skurk således at glemme mig, og Du veed jo dog, hvor jeg længes netop efter Dig. Bøcher har heller ikke svaret, Arup har jeg selv ikke skrevet til, så hvis ikke min Moder trolig holdt ud, måtte jeg j

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-12-06/1868-12-07)
Kjøbenhavn , den 6te Dec. 68 . Kjære Skrøder ! Du har rigtignok Grund til at være vred på mig, at jeg først nu skriver Dig til, skjønt det snart er 14 Dage siden jeg fik dit Brev, og jeg kan ikke en Gang undskylde mig med Travlhed, for jeg kunde nok fået såmegen Tid;

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-12-13)
Kjbhvn. , den 13de Dec . Kjære Ven! Nu er Hammerich da færdig med sin engelske Kirkehistorie, og jeg har da også lige til for et Øjeblik siden været bestemt på at sende Dig mine Hefter, men nu har jeg fået andre Tanker. Du ved måske nok, at H. tit taler temmelig utyde

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-12-15/1868-12-16)
Nørager , d. 15. Decbr . Kjære Ven! Hvor vi dog ligne hinanden. Hvad Du skrev i Dit næstsidste Brev om denne periodiske Sløvhed, det var som om jeg selv havde skrevet det. Og et Åndens Redskab. Ja det er også min Bøn. Men hvordan har jeg tænkt mig det. Som en stor Digt

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1868-12-17)
Nørager , d. 17. Decbr . Kjære Ven! Da jeg kan tænke, at Du ikke har været meget glad for mit Brev igår, må jeg jo see at gjøre det bedre idag. Jeg har fået en Idee for Dig iaften. Fået den, siger jeg, ja jeg kommer nemlig lige hjem fra Lysten, hvor jeg har h

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-01-21)
Nørager , 21. Jan. 1869 . Kjære Ven! Du kan vel heller ikke begribe, hvad der gåer af mig. Ja, jeg kunde give Dig mange Grunde, men kun meddele Dig en, som let kunde have ført mig på Afveje, jeg syntes nemlig, at der var ikke Noget af det, jeg skrev, som var godt nok

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1868-01-19/1868-01-20)
MOTTO: I Du est en ung Mand, Frants. (Holberg). II Du raser Paulus, din megen Lærdom gjør dig rasende. (Ap. Gjern.) III Tal lidt mere om Vind og Vejr! (Gr. M—.) Kjbhvn. , den 19. Jan. 1869 . Kjære Ven! Jeg har isinde at holde en Prædiken for Dig

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-01-30)
Nørager , d. 30. Januar 69 . Kære Ven! Du har måttet vente noget længe dennegang, men jeg vilde vente, til jeg havde været på et Skolelærermøde, som var i Torsdags. Tak for Dit sidste Brev. Det var en næsten for smuk Måde Du havde taget min Adfærd på, som dog ikke kund

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-02-03)
Kjbhvn. , 3. Febr. 1869 . Kjære Ven! Dennegang får Du lade Dig nøje med ganske Lidt, skjønt jeg ellers havde Adskilligt at fortælle; men ser Du, jeg fik for lidt siden et Rykkerbrev fra Studenterforeningen om nogle Bøger, som jeg har haft temmelig længe, men ikke er bl

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-02-11)
Kjbh. , 11. Febr . Det efterfølgende kan Du tage i små Dele af og til, når Du trænger til en blid Slummer. Kjære Ven! Der er et Sted i »Arne«, jeg atter og atter må tænke på, fordi det så ofte stemmer med min egen Tilstand; det er da han ligger i Loen og vri

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-02-13/1869-02-16)
Nørager , d. 13. Febr . Kjære Ven! Før fik jeg Dit rare Brev, og det er bedst Du får et Par Ord med det Samme. Jeg må åbenbart høre til en sjelden Slags Perler, for jeg blev aldeles forbavset, da jeg kom til Enden af Dit Brev, over at jeg skulde være gnaven. Jeg kunde

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-03-13)
Kjbh. , 13de Marts . Kjære Ven! Det er endnu det længste Ophold i vor Brevveksling, men skjønt Skylden er min, vil jeg dog uden alle Undskyldninger gå lige til Sagen eller Sagerne; for i den sidste Måned er der sket så meget, at skal jeg meddele Dig blot det Vigtigste

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-04-06)
Kjbhvn. , den 6te April . Men lille Skrøder dog! Hvad går der af Dig? Jeg lod længe vente på Brev sidste Gang, men troede dog ikke, Du skulde straffet mig så hårdt. Jeg ventede 14 Dage, der kom ingen Ting, så troede jeg, Du var syg; jeg var hos din Moder, Du fejlede

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-04-11/1869-04-12)
Jeg har ikke meget Lyst til, at sende dette Brev afsted. Nørager , Søndagaften . Kære Ven. Kære og beundringsværdige Menneske, som bærer sådan over med mig og ikke slår Hånden af mig. Fortvivl blot ikke over mig; det bliver nok godt, jeg føler, hvor m

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-04-18)
Nørager , d. 18. April . Kære Ven. Forhåbentlig er Du formildet, så jeg behøver vel hverken at gå angrebs- eller forsvarsmæssig til Værks, men kan vel lunte jævnt udad Landevejen. Det var Mødet i Torsdags Du skulde vide Noget om. Det blev holdt på Ubberupgården et Par

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-04-20)
Nørager , d. 20. April . Kæreste Ven. Tilgiv mig min Glemsomhed, men var det ikke Din Fødselsdag i Søndags. Det randt mig i Hu imorges, at det måtte være i disse Dage. Du må trøste Dig med: bedre sent end aldrig og tage mod min Lykønskning, som den kommer fra et taknem

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-04-21)
Kjbhvn. , 21de April 1869 . Kjære Ven! Den 19de April var ganske rigtig min enogtyveårige Fødselsdag; jeg havde nu bestandig gået og narret mig selv med, at jeg kun var 20 År, men nu går det ikke længere; 21 År, det kan jeg dog knap forstå, sålænge har jeg dog ikke lev

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-05-04)
Kjbhvn. , 4de Maj Aften . Kjære Ven! Blot et Par Ord iaften; jeg trænger til at give mit Hjerte Luft; jeg har lige skrevet et Brev til en cand. Bruhn i Odense, en af mine gamle Lærere — ja, det er jo sandt, Du kjender ham, det er ham, vi en kort Tid læste Historie med.

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-05-08)
Konradineslyst , d. 8. Maj . Kære Ven. Hvor jeg blev glad over Dit Brev. Sådan skal det være, det er så dejligt at vide, at Du har Tillid til mig. Og det glædede mig så meget på dine Vegne, hvad Du skrev. Tro mig, det er ikke Noget, Du skal fortvivle over, tvertimod v

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-05-21)
Kjbhvn. , 21. Maj . Kjære Ven! Dit sidste Brev fik jeg forleden Søndag, da jeg kom hjem fra den store Skyttetur. Du har måske set af Aviserne, at vi var ude d. 8de og 9de, og at Turen gik op omkring Esrom Sø fra Fredriksborg til Fredensborg. Vor Natmanøvre i Grib-Skov

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-06-12)
Konradineslyst , d. 12. Juni . Kære Ven. Nu håber jeg da snart at skulle se Dig, så kan Du have Lov til at prygle mig, for Du kan mærke jeg er uforbederlig. Menneskeheden herude befinder sig efter Omstændighederne meget vel. Forleden Dag gav Bispen Gæsterolle på Gennem

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-09-22)
Kjbhvn. , Valgdagen . Kjære Ven! Jeg daterer udtrykkelig mit Brev fra »Valgdagen«, ikke fordi jeg som en fuldblods Politiker regner efter Valgdage og Vælgermøder istedenfor efter den almenmenneskelige Tidsberegning, thi med Skam at tale om, har jeg været aldeles ligegy

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-10-27)
Konradineslyst , d. 27. Okt . Kære Ven. Give nogen Forklaring over, hvorfor jeg ikke har skreven behøves vist i Grunden slet ikke. Jeg blev først så begej- stret over Dit sidste Brev, at jeg straks vilde skrive, men når jeg så vil til det, mærker jeg, at det bliver nog

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1869-11-01)
Kjøbenhavn , 1. Nov . Kjære Skrøder . Nå så du »kunde godt forstå, at jeg ikke blev glad ved de Par Linier«, Du sendte mig sidste Gang! Der kan man se, hvor lidt Forstand Du har! Jo Du kan tro, jeg blev glad. For ser Du, jeg mener rigtignok ikke ganske som din Bedstem

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1869-11-27)
Konradineslyst , d. 27. Novbr . Kære Ven, Du kan tro, jeg havde en stor Glæde igår, min kære Aftenskole var jeg for første Gang iår nede og talte i. Det er dog ganske mærkværdig, den Glæde jeg har deraf, og hvor det er ligesom mit Element jeg bevæger mig i. Det er rigtignok en s

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1870-01-17)
Kjbhvn. , 17. Januar 1870 . Kjære August ! Kun et Par Ord, kjære Ven; ja, kjære Ven, jeg kan næsten ikke komme længer end til det Ord, for det har aldrig haft større Fylde og Sandhed for mig end siden igår; hvor jeg dog har levet med Dig, siden jeg så Dig igårmid-dags

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1870-01-29)
Nørager , d. 29. Januar 1870 . Kære Ven! Ja, jeg forstår Dine Bekymringer, men de anfægte mig ikke, og Du skal se, når Du nu hører, hvad jeg fortæller Dig, vil de heller ikke anfægte Dig mere. Vi er jo dog ikke skabt til at være ene, men for os alle, for mig i det mind

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1870-02-07)
København , 7. Febr. 1870 . Kære Ven! »Gud signe jer begge!« var Slutningen på mit sidste Brev og skal være Begyndelsen på dette, fordi det hele Mellem, tiden har været min Tanke, og jeg er blevet tryggere og tryggere. Fra det første Øjeblik, jeg hørte om eders Beslut-

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1870-02-21)
Nørager , d. 21. Febr. 1870 . Kære Ven! Egentlig har jeg ikke det mindste at meddele Dig, men jeg længes nu efter Brev fra Dig, og så er det jo ikke mer end billigt, at Du vil have Lige for Lige. Ja der er dog dette med at komme ind. Af min Moders sidste Brev ser jeg,

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1870-03-07)
København , 7de Marts . Kære Ven! Idag er det lige en Måned siden jeg skrev Brev til Nørager, så Du kunde rigtignok have god Grund til at beklage Dig over mig, og det har også været mig ligefrem pinligt at vente sålænge, især efter at jeg havde fået dit sidste Brev, so

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1870-03-10)
Nørager , d. 10. Marts . Kære Holm . — d. 17. Marts. Nej, jeg kunde dog ikke skrive, førend jeg havde hørt fra Dig, men nu har jeg fået Dit Brev. Du er et fortræffeligt Menneske. Ikke alene, at Dit Brev glædede mig for Alt, hvad det indeholdt om Dig, og at d

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1870-03-30)
København , 30. Marts . Kjære Ven! Du får dennegang et Brev i flere Stumper, for jeg har ikke andet Papir i min Mappe, end sådanne halve Ark, og gider ikke gå ned og købe noget iaften. Denne ydre Form bliver nok også symbolsk for Brevets Indhold, for jeg har i Grunden

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1870-05-06)
København , d. 5. Maj 1870 . Kære Skrøder ! »Don’t put up till to morrow, what can be done to day« var en af de Sætninger, jeg i min Skoletid bed mest Mærke i — det vil da sige i de engelske Timer — men den er ikke så let at følge; forman synes bestandig at det ikke k

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1870-05-07)
Nørager , d. 7. Maj 70 . Kære Ven. Ja Du er rigtignok en kær Ven og en trofast Ven er Du, nu har jeg hver Dag i den senere Tid fået på Hovedet, fordi jeg ikke skrev til Dig og Bøcher. Endelig fik jeg da skrevet til min Moder, men kun 1½ Side, jeg synes slet ikke, jeg h

BREV TIL: Holm, Harald Emil Larsenius; FRA: Skrøder, August Ludvig; (1870-05-23)
Nørager , Torsdag 23. Maj . Kære Ven. Skøndt jeg ikke har hørt fra Dig, må jeg dog skrive Dig til. Ser Du, jeg har længe gået om med den Tanke, at Du skulde have min Plads herude, men det vil der ikke blive Noget af, for her er allerede antaget en ny Lærer. Grunden hv

BREV TIL: Skrøder, August Ludvig; FRA: Holm, Harald Emil Larsenius; (1870-06-01)
København , 1. Juni 1870 . Kære Ven! Dennegang kunde Du rigtignok have Grund til at være gnaven. To Breve og intet Svar! Men vær nu ikke vred længer, nu kommer det. Jeg begyndte forresten i Torsdags, men det var en komplet Tycho Brahes-Dag. Jeg var først bedt til Midda

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene