Danmarks Breve

BREV TIL: August Ludvig Skrøder FRA: Harald Emil Larsenius Holm (1869-02-03)

Bogens indhold
Afsender:
Harald Emil Larsenius Holm
Modtager:
August Ludvig Skrøder
Afsendelsessted:
København
Brevudgiver:
Arne Høgsbro Holm, 1889-1970 Guldborg Kirk, 1881-1949 Ingrid Holm Jessen, 1884-1984 Rigmor Holm, 1887-1980 Eli Grinder, 1892-1982 Ejvind Høgsbro Holm, 1896-1985
Dato:
1869-02-03
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Kjbhvn., 3. Febr. 1869.

Kjære Ven!

Dennegang får Du lade Dig nøje med ganske Lidt, skjønt jeg ellers havde Adskilligt at fortælle; men ser Du, jeg fik for lidt siden et Rykkerbrev fra Studenterforeningen om nogle Bøger, som jeg har haft temmelig længe, men ikke er blevet færdig med. Dem må jeg nu over Hoved og Hals gjøre færdig. Dette forhindrer mig også i helt at læse mine Kollegiehefter igjennem nu; men jeg kunde ikke bære over mit Sind at lade Dig vente længer på dem, derfor sender jeg dem her. ......

Tak for Dit siste Brev; det glæder mig, vi bliver mere og mere enige om Undervisningen, hvad Du skriver om Examineringen er »ligesom talt ud af mit unge uskyldige Hjerte«; jeg tror, jeg brugte akkurat de samme Ord i mit Foredrag om Dannelse. — Det var nogle gode Bemærkninger af Rørdam; jeg skal se at bruge dem. .............................

Jeg kunde haft Lyst til at have hørt dit moralske Foredrag om Klipfisken. —

Hilsen fra Møller og Jacobsen.

Efter dette Telegram følger der èn af de første Dage et Brev fra

Din Ven
H. Holm.

I gyseligste Hast!