Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1861-09-26)

Kjøbenhavn den 26 September 1861

(Intet Aarstal, men maa være 1861, da Fader var en Rejse i Østrig og Norditalien. Boede da Kronprinsessegade Nr. 40.)

(H. B.)

Kjære Fader.

Jeg behøver vist ikke at forsikkre Dig om, at jeg, da vi modtoge dit Brev, som vi Alle havde ventet med Utaalmodighed, ikke blev saa lidet glad endda. Hvilke Længsler vakte ikke dit Brev, da du beskrev din s. 18 Reise fra Innsbruck til Meran, hvor gandske anderledens maa det ikke være, at vandre under den deilige italienske Himmel og under de deilige Vinranker, der bugne under Vægten af deres Frugter, end at sidde her i Kjøbenhavn, hvor Luften er saa raa og kold, og det regner hvert Øieblik. Det er jo rigtignok sandt, at din Fraværelse, bidrager meget til at gjøre det trist herhjemme, thi „quid est familia, si dominus abest“. Men du har det jo godt og morer dig ogsaa og Du kommer jo ogsaa snart hjem igjen, og da vil jeg haabe Du seer rigtig sund og frisk ud. Mine Øine ere da ret gode, saa jeg har ikke behøvet at consulere Doctor Withusen. Jeg har været oppe og besøgt Krigsraad Bisserup og William tilligemed Frederik Wrisberg vare hjemme hos mig i Forgaars. Baade fra Krigsraad Bisserup og fra Capitain Wrisberg skal jeg hilse Dig. Nu maa jeg nok bryde af, thi Mimi og Hanne skulle jo ogsaa skrive lidt til Dig, og hvis vi hver skrev eet Brev er jeg bange for at Postpengene vilde blive lidt dyre. Undskyld at dette Brev er blevet saa keitet, thi dels maa det gaae i saadan en Galop, for at det kan komme betids paa Posthuset og dels sidder jeg og skriver det i halv Mørke. Med mange venlige Hilsener til Dig!

Holger Drachmann i Breve

2

Din kjærlige Søn
Holger.

P. S. I dette Øieblik kom Mimi ind til mig og sagde at Klokken var 3 Quarter til Syv, og da Brevene skulde bringes paa Post Huset inden Klokken 7 kunde hun og Hanne ikke faae skrevet til Dig heri. Modtag imidlertid deres dybe Sorg over dette, tilligemed mange venlige Hilsener fra dem.

„Mimi og Hanne“, Holgers to yngste Helsøstre (se S. 10).

(H. B.)