Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1875-11?)

Østerbro. Fredag.
[1875 sandsynligvis Nov.]

Kjære Fader.

Jeg har tænkt over Dit venlige Tilbud, men bliver, som sagt, ved min Bestemmelse — ikke at ville modtage det for min egen Person, men derimod at anbefale Vilhelmine og den Smaa til Eders Bevaagenhed saasnart jeg er borte. Dersom Du derimod — ganske å part — vil overlade mig 50 Rd ved min Afreise, skal jeg med Taknemlighed benytte mig af dette Laan hos Dig istedetfor ellers at henvende mig andetsteds. Jeg har i disse sidste Dage maattet gjøre nogle Udbetalinger, hvorved det nævnte Beløb er blevet afkortet i mit Reisebudget. Imorgen Aften kommer jeg og siger Eder det endelige Farvel.

hengivenst
Din
Holger D.