Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1875-12-18)

Randers
d. 18de Decb. 75.

Kære Fa’r!

Jeg takker Dig for Dit Brev. Jeg skrev strax til Molbech, og igaar fik jeg Brev fra Ploug hvori han lover mig saameget som han for sit Vedkommende kan love mig og mere end jeg havde ventet. Jeg har nu fast bestemt mig til Reisen og gaar imorgen lidlig afsted sydpaa. Det mildere Veir har hjulpet godt; nu skal jeg see at løbe bort fra Kulden. Jeg har ikke Feber mere og Stinget i Siden er hørt op; kun en Hoste plager mig noget, men jeg har kjøbt mig et Katteskind, der efter Jydernes Mening skal være probat. Jeg skal fra Reisen nok sende Dig en Bulletin af og til. Jeg ønsker Eder alle en glædelig Jul. Kys min Datter, naar Du seer hende, og hils min Kone; jeg skriver samtidig til begge. Endnu engang Levvel og paa Gensyn naar Foraarssolen atter begynder at skinne heroppe i de barske Regioner. Dersom Du har Et eller andet at meddele mig vil et Brev under Adressen nedenfor træffe mig.

Din hengivne Søn
Holger Drachmann.

Jacob Meyer.
14 Admiralitätsstrasse
Hamburg.