Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1876-05-25)

p. T. Firenze d: 25—5—76

(Efter Diktat)

Kjære Fader!

Jeg benytter atter min Vens Tilbud om at ville være min Pen for at takke Dig for Dit Brev og sende Dig den omtalte Bemyndigelse, som jeg haaber, skal være tilstrækkelig. Min Læge her, Dr. Berggest, som jeg har al Grund til at ansé for en alvorlig og paalidelig Mand, har nu saa temmelig bragt mig paa Benene. Han har imidlertid ved Percution af Ryggen fundet et Exsudat under Skulderbladet, som endnu volder mig nogle Smerter op igjennem Siden og forhindrer min Nattesøvn. Min Fordøjelse maa vedblivende assisteres ved kunstige Midler, min Appetit er kun yderst ringe, og Kræfterne ville som Følge heraf kun langsomt vende tilbage. Feberen er fuldstændigt overvunden. Saalænge dette urolige Vejr vedvarer, tør Herr Berggest ikke love mig nogen hurtig Bedring. Jeg hiver langsomt fremad. Igaar og idag har jeg været et Par Timer oppe, men befinder mig som en fremmed Ting paa et fremmed Sted. Dette er Bulletinen * . Jeg længes efter at modtage mange Breve, men kan selv ikke skrive noget i den nærmeste Fremtid.

Med mange Hilsner til Eder Alle, Eva og Vilhelmine er jeg

Din hengivne
Holger Drachmann.

Her vedlagt en lille Seddel med min Faders Haand:

Jeg beder om at lade medfølgende Brev cirkulere blandt min Søns nærmeste Venner og derefter at remittere mig det.

Ærb.
A. G. Drachmann.

29—5—76.

s. 139 Læst af

Hr. Anker Heegaard og Otto Borchsenius. Kr: Arentzen. Vilhelm Arntzen, H. Schwanenflügel, Kr. Ring.

(H.B.)