Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1876-06-02)

Florens, Casa Rodolfo
Via della Scala, 2.
d: 2—6—76

(Efter Diktat)

Kjære Fader!

Blot nogle ganske faa Linier denne Gang ligesom sidst. Bedring er der, men det gaar saa fortvivlet langsomt fremad, at jeg stadigt maa have Lægens Ord i Erindring for at tro paa det. Appetitten vil ikke indfinde sig, og deraf afhænger jo det Hele. Altsaa: Fremad, men med Sneglefart. — Det er blevet mig forbudt at skrive, efterat et Brev, som jeg hjemsendte for nogle Dage siden, kostede mig et flere Dages Tilbagefald.

Mine hjerteligste Hilsener til Alle!

Din hengivne
Holger Drachmann.