Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1876-07-10)

Skotterup.
Tirsdag d. 10 Juli 76.

Kære Fader.

Jeg kommer til Byen imorgen (Onsdag) i Anledning af noget Manuscript ved „Ill. Tid.“ og „d. 19de Aarhd.“. Vil Du være saa venlig at lade Andersen udtage 200 Kr., som kan ligge til mig saafremt jeg ikke skulde træffe Dig selv. Jeg lever vel og arbeider idag paa et Digt, som mulig skal fremsiges ved en dramatisk Underholdning af Skuespillerne her til Fordel for Enken efter den forulykkede Færgemand. Denne Ulykke har jeg forresten stor Lyst til at gøre til Genstand for en udførligere Omtale i et af Bladene. Øresundsdampernes s. 151 Kaptainer er nu bleven saa amerikansk ilfærdige og flotte i deres Anløben her ved Baadstationerne, at en alvorlig Lektion kunde være paa rette Sted. Alle Fiskerne beklager sig.

Med Hilsen til hele Famil.

Din hengivne
Holger D.