Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1876-11)

Hotel du Nord.
Hamburg
Mandag. udateret, men maa være Nov. 76.

Kære Fader.

Blot disse Linier, forat lade Dig vide, at jeg har fundet mit Pas mellem mit Tøi (saaat der altsaa ikke behøver at ledes derefter). Hvad jeg imidlertid vil bede Dig sende mig hertil under ovennævnte Adresse er:

En lille fransk Reisebog (indbundet i Grønt; og indeholdende Reiserouter i Sydfrankrig; rimeligvis ligger den paa Dagligstuebordet) og 100 Reichsmark i et rekommanderet Brev; jeg bliver her nemlig endnu en 3—4 Dage, forat gøre en Fortælling færdig, som jeg imod et høit Honorar lovede en af Almanakforlæggerne. Jeg vil ogsaa staa mig ved at løse min Billet herfra i tydsk Møntfod fremfor at vexle mine Napoleons d’or.

Vil Du, naar der kommer nogle Rammer fra Forgylder Bræch (Budet 25 Øre) 1 , tjene mig i med to Linier at lade Hr. Marinemaler C. Locher det vide (Øster-Søgade 110. 3 Sal. Ø.) forat han kan lade dem afhente hos Eder.

Vil Du, med mit venligste Tak for sidst, give Eva mange Kys og Familien mine bedste Hilsener.

Din hengivne
Holger.

Jeg faar vel nok Underretning om, saasnart Du modtager nogen Meddelelse fra eller om Mimi. I Paris er jeg altsaa Lørdag eller Søndag og boer „Hautes Alpes“ Rue de Richelieu de første Par Dage.