Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1876-12-19)

Pariserbahnhof.
d. 19de Dec. 1876.

Kære Fader.

Ifærd med at gaa ombord i Waggonen til Seinestaden, sender jeg Dig indlagte Anvisning paa Kvæsturen — jeg husker ikke, om det er 8 eller 900 Kroner, men beder Dig udfylde Hullet. Vil Du, naar Du har hævet Beløbet, sende mig det Halve, omsat i franske Sedler, hvilket vel er det nemmeste. Jeg tager lige til Hotel les Hautes Alpes, Rue de Richelieu, men skulde jeg i de første Dage skifte Bopæl, skal jeg straks efter min Ankomst underrette Dig derom. I ethvert Fald, sender jeg straks efterat have sat Foden paa fransk Grund mine Julehilsener hjem til Eder. Saavidt blot ved denne Leilighed om mit Ophold her i Hamburg: Jeg har — diligens sicut semper — fuldendt en veneziansk Novelle, hvortil Skitsen i „Morgenbl“ gav mig Ideen, og som skal trykkes i „det 19de Aarhd.“ — saa kan jeg trække Veiret saameget desto lettere i Paris.

Til Eva afgaar herfra imorgen en lille Ting, som jeg haaber kommer tidsnok til Juleaften!

Forresten mine venligste Hilsener foreløbig

fra
Eders hengivne
Holger Dr.