Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1876-12-21)

Parisd. 21de Decb. 76.
Hotel des hautes Alpes.
Rue d. Richelieu.

Kære Fader.

Efter mit Løfte sender jeg Eder herved mine bedste Julehilsener. Det bliver vel forøvrigt ved Hilsenerne; Seinestaden har siden min Ankomst lagt saa megen Beslag paa mig, og jeg er endnu saa meget en train med at sé og tilegne mig, at en Gengivelse af det Séte og Tilegnede først vil indfinde sig senere.

Om jeg er overrasket og imponeret? Ja til en vis Grad; de ydre Dimensioner ere jo saadanne, at man nok kan blive det. Jeg har forøvrigt en lumsk lille Tvivl om, at det indre Liv, naar jeg lærer det at kende, vil svare til Ydersiden. Jeg tror, — og hvad jeg tror, bliver jo bekræftet af Mange — at Frankrig er en falden Storhed, der vil kunne holde sig ved sine uhyre Hjælpekilder en rum Tid over Vandet, men som ikkedestomindre glider jevnt ned ad det Skraaplan, hvor de andre romanske Folk ere fulgt i Forveien. Men jeg vil ikke foregribe min Mening, som jo altid kan modtage Modificationer.

Hvis Du endnu ikke har afsendt mine Penge, som jeg bad Dig om i Brevet fra Hamborg, beder jeg Dig sende dem til min nye Adresse, hvor jeg flytter hen i Beg. af næste Uge.

Hôtel du Danemark. Rue de Seine No. 20. Paris

Jeg har ladet en Korrespondance afgaa samtidig hermed til „Morgenbladet“, saaledes at mine forskellige Venner stedse, og paa denne Maade nemmest, kunne være à jour med mine Pariserindtryk.

Jeg ønsker Eder alle, ligefra Clara og til Martha, den lille Eva ikke at forglemme, en fornøielig Jul. Min bliver høitideligholdt mellem Skandinaverne her.

Din hengivne
Holger Dr.