Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1876-12-28)

Hotel du Danemark.
Rue de Seine. 20
Paris. d. 28de Dcb 76.

Kære Fader.

Min Correspondance vokser med hver Dag, og jeg faar ingen Breve til Gengæld. Jeg var igaar oppe i Legationen forat afhente et Kort til Deputeretkammerets Møder i Versailles, og fik ved den Leilighed Underretning om den strenge Vinter derhjemme og derved Standsningen s. 156 i Kommunikationen. Jeg maa altsaa slaa mig til Taals og vente ganske roligt, men jeg beder Dig ikkedestomindre, hvis Du kan, at fremskynde Afsendelsen af mine Penge, som jeg bad Dig om i min sidste Billet herfra. Den hele lille dansk-norske Koloni her er, som Følge af udebleven Post, paa en komisk Maade kommen paa Knæerne, og man laaner paa god skandinavisk Vis til og af hinanden, saalænge man endnu har noget tilbage af Kassen og i Kassen.

Veiret her er forholdsvist mildt, men jeg fryser naturligvis paa god parisisk Vis i min Stue, hvilket gør mig en hel Del Afbræk i mit Arbeide. Saasnart jeg faar Dit Brev og mine Penge, flytter jeg hen et Sted hvor der er en Kamin, som kan varme.

Med de bedste og venligste Nytaarshilsener og Løfte om en virkelig længere Skrivelse næste Gang.

Eders hengivne
Holger Dr.