Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1877-02-02)

Hotel du Danemark.
Rue de Seine. 20.
Parisd. 2 Febr. 77.

Kære Fader.

Blot disse Linier denne Gang forat lade Dig vide, at jeg har modtaget Dit sidste Brev med Underretning om Mimis Ankomst, og at jeg imødesér Dine Bemærkninger som Svar paa, hvad jeg sidst skrev om Theatrene. Min sidste Korrespondance til „Morgenbl“ (fra igaar) berørte forøvrigt det samme Thema, og noget mere udtømmende. Jeg beder Dig sende mig Resten af mit Stipendium i en Anvisning som sidst. Det er atter bleven smukt Foraarsveir, og jeg gør rimeligvis saa snart jeg atter er bleven pr. Kasse nogle Smaaudflugter. Jeg har genoptaget mit Arbeide og befinder mig vel. Min Adresse er atter den gamle. Jeg har faaet et bedre og lysere Værelse i samme Hotel og bliver i ethvert Fald boende her til henimod Slutningen af Maaneden, hvor da mit Adgangskort til Théatre Français er udløbet og mit Pariserophold samtidig endt. Vil Du hilse Mimi hjærteligst, ligesaa Eva og de andre.

Din hengivne
Holger Dr.