Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1877-02-05)

Parisd. 5te Febi. 77.
Hotel du Danemark.
Rue de Seine. 20.

Kjære Fader.

Jeg sender Dig disse Linier gennem et Brev til Beboerne ovre paa den anden Side Gaden 1 , forat bede Dig om, saafremt Du ikke, ventelig, allerede har afsendt den sidste Del af mit Stipendium, da at sende mig det omgaaende. Jeg reiser nemlig herfra i Slutningen af Ugen, s. 160 for ikke at fornye min Leie. Opholdet her er bleven mig lidt dyrere end jeg havde gjort Regning paa, og jeg maa snart sé at komme ned paa et lavere Budget. Men jeg har lært noget; og Lærdom maa altid betales. Jeg reiser, saasnart jeg har faaet mine Remisser, til Hamborg, for dér foreløbig at gøre et Arbeide færdig og tygge Drøv under andre Omgivelser paa, hvad jeg her næsten har haft under for kort Distance til at kunne overskue. Hvis du allerede har afsendt Pengene, er jo disse Linier overflødige. De vil imidlertid altid kunne bringe Eder mine venlige Hilsener.

Din hengivne
Holger Dr.