Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1877-06-14)

Esrom.
Fredensborg.
14de Juni. 77.

Kære Fader.

Som Svar paa Din Meddelelse idag sender jeg indlagte Fuldmagt. Med Hensyn til Anbringelsen af Pengene vil jeg overlade Dig selv Valget; rigtigst var det maaske at købe mig en Bikubebog, hvorpaa s. 161 jeg da ad libitum ogsaa kunde sætte andre Penge ind. Jeg har undertiden flere Hundred Kroner liggende i min Koffert, hvilket i Grunden er upraktisk.

Jeg modtog for nogle Dage siden rigtigt det ønskede Expl. af „Fra Fjeld og Dal,“ derimod hørte jeg intet til, om Asbjørn havde besørget „En Overkomplet“ sendt til Dr. Adolf Strodtmann, Steglitz bei Berlin. Han sidder vel nu, den stakkels Djævel, i Examensarbeide til op over Ørene, saaat der ikke bliver megen Tid tilovers for ham. Saafremt Bogen ikke er afsendt, vil jeg bede Dig bevise mig den Tjeneste at besørge — eller lade besørge den for mig.

Jeg synes selv, at Viggo 1 har gjort et meget pænt Stykke Arbejde. Men hvad hjælper det? idetmindste foreløbig. Defensors Henvisning til de „Tidsforandringer, der ville lære Anklageren et nyt Syn paa hans statsretslige Doctriner“ forekommer mig ret betegnende.

Fra Bjørnson har jeg modtaget et meget vakkert og opmuntrende Brev i Anledning af en Skrivelse, jeg sendte ham til Tak for „Kongen“. Jeg trængte ogsaa til saadan et norsk Tag i Tøjet. Man falder næsten sammen under al den nærværende Ynkelighed, eller man filosoferer sig bort fra Tiden ved udpenslede Iagttagelser af Natur og Menneskeliv. Ingen af Delene er rigtig sundt; vide næste Nr. af det 19de Aarh.

Med venligste Hilsner til Eder Alle. (Er Eva taget til Bornholm?)

Din hengivne
Holger Dr.