Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1877-12-17)

Paris.
Rue de Seine 20.
17 Decb. 1877.

Iflg. Meddelelse fra Hegel er altsaa igaar mine Digte udkomne 2 . Jeg skriver Dig da blot disse Par Ord til, forat bede Dig, hvad jeg jo ikke kan gøre mundlig, modtage Bogen med mine bedste Jule, Nytaars og fremtidige Hilsener. Jeg tror, at Du kan have Ære af den, som Dedicatus, og jeg haaber at dens Læsning maa skaffe Dig og Eder s. 162 derhjemme den samme Fornøjelse som disse Digte, hvert for sig, har skaffet mig ved deres Tilblivelse og Nedskrivning.

Holgcr Drachmann i Breve

II

Jeg er jo nu, efter min sidste Bog 1 , bleven enfant gâté, som det synes, derhjemme i Publikum, efterat jeg saa længe har været enfant terrible. Nuvel, „sødt er Menneskekød“; jeg skal bestræbe mig for at holde Positionen — saa længe jeg kan. Jeg havde forresten troet at høre et Par Ord fra Dig i den Anledning.

Her er det nederste Stykke af Brevet klippet af. Det er neppe gjort af Uagtsomhed. Jeg kan tænke mig, at min Fader maaske har sendt Holger det lille Udklip sammen med den ønskede Udtalelse om „Derovre fra Grænsen“.

(H. B.)