Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1884-09-17)

Giselastrasse 5. I Stock I. Stadt.
Wien.
17 Septbr. 84. 12 Middag

Kære Fader og hele Halen.

For en halv Time siden fik Emmy endelig den lille Pige. Emmy havde altfor faa Kræfter; Fødslen tog 2 Døgn, og Lægen maatte til Slut træde til.

Jeg synes, at hun er meget medtaget. Men vi haaber det bedste. Ak ja, det gør man jo altid!

Om nogle Dage, naar Krisen er ovre, skal jeg sende et Par Ord. Hvis jeg ikke skriver, da betyder det, at Alt er i sin naturlige Gang igen.

Børnene — dog ikke den allermindste endnu — hilser paa det kærligste. Jeg ligesaa, paa Emmys og mine egne Vegne.

hengivenst
Holger Drachmann.