Danmarks Breve

PERSON-REGISTER Tallene angiver Si...

s. 261 PERSON-REGISTER

Tallene angiver Sider. — Brevskriveren, Holger Drachmann, og Adressaten, hans Fader, er ikke optagne i Registret.

Aaris, Søkaptain, 40.

Amelung, Tjener, 84.

Ancher, Michael, Kunstmaler, 227.

Ancher, Anna, Malerinde, 227, 228.

Andersen, Bjørn, Fisker, 203.

Andersen, Tjener, 150.

Antonsen, Ane Grethe, Skuespillerinde,
227.

Arentzen, Kr., Overlærer, Literat, 33, 35,
139, 141.

Amtzen, V., 139, 141.

Baagøe, Kunstmaler, 42, 49, 51.

Baller, F., Skibsclarerer, 66.

Bendix, Emilie, g. Brandes, 232.

Bentzon, Harriet, se Drachmann, Harriet.

Bentzon, Inger, Forfatterinde, 118.

Bentzon, Martha, se Drachmann, Martha.

Bentzon, Povl, Ingeniør og Landinspektør,
234, 235.

Benzon, Otto, Forfatter, 227, 228.

Berggest, Læge, 138, 140, 141.

Berini, Primadonna, 67.

Berling, J. C. E., Kammerherre, 75.

Bertini, Capelmester, 67, 70.

Betzonick, Elga, g. Sinding, Skuespillerinde,
227.

Bille, C. S. A., Politiker, 44, 106.

Bing, M. H., Handelsmand, 106.

Bisserup, Krigsraad, 18.

Bisserup, William, Søn af ovenst., 18.

Bjømson, Bjørn, Theaterdirektør, 233.

Bjømson, Bjømstjeme, 161.

Bloch, William, Sceneinstruktør, 227,
228.

Blædel, N. G., Præst, 116.

Boeck, Kunstmaler, 227, 228.

Bo’el, Kokkepige, 249.

Bohr, H. G. C., Skolebestyrer, 143.

Bojesen, Ernst, Forlægger, 192, 193, 205.

Borchsenius, Otto, Forfatter, 137, 139,
141, 227, 229.

Borgen, Rektor, 12, 32.

Boumonville, Balletmester, 13, 19, 21.
211.

Bournonville, Charlotte, 19.

Bournonville, Edmund, 19, 22.

Boye, J. C., Præst, 144.

Boye, Jette, g. Petersen, 143, 144.

Boye, Mimi, se Drachmann, Mimi.

Boye, Vilh., Archæolog, 144, 198, 216.

Brandes, E., Forfatter, Politiker, 116,
157, 209, 229, 230, 232, 241.

Brandes, G., Forfatter, 116, 118, 121,
141, 157, 209, 232, 234, 235, 239, 241,
242.

Brock, Advocat, 143, 144, 175.

Brun, Frøken, 210.

Bræch, Forgylder, 152.

Bøgh, Erik, Forfatter, 157.

Carstensen, Riis, Kunstmaler, 163, 164.

Christensen, 153.

Christian 9., Konge, 227.

Christine, Kokkepige, 151.

Clausen, Lærer, 14.

Collin, Louise, g. Drewsen, 217.

Colnaghi, engelsk Kunstkjender, 112.

Culmsee, Dagmar, g. Zernichow, 235.

Culmsee, Emmy, g. Drachmann, 206, 210,
211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232,
233, 234, 235, 236, 241, 242, 244, 245,
246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255.

17*

s. 262 Culmsee, F. L., Fabrikant, 189, 190, 200.

Culmsee, Polly, g. Thalbitzer, 176, 181,
182, 188, 190, 192, 200, 201, 205, 206,
207, 211, 216, 217, 218, 235.

Culmsee, Valborg, g. Nissen, 211, 223,
241.

Culmsee, Valdemar, Fabrikant, 189, 190.

Culmsee, Frue, 201, 212.

Dankell, Distriktslæge, 85.

Delbanco, Redaktør, 158.

Drachmann, A. B., Professor, 20, 41, 68,
133, 161, 181, 209, 217, 225, 228, 235,
241.

Drachmann, Clara, f. Sørensen, 20, 23,
28, 60, 61, 75, 92, 136, 147, 151, 155,
157, 160, 162, 182, 209, 217, 229, 241,
251, 252, 255.

Drachmann, Emmy, se Culmsee, Emmy.

Drachmann, Erna, 20, 22, 25, 27, 55, 61,
63, 82, 85, 91, 111, 159, 182, 211, 213,
217, 219, 234, 235, 242.

Drachmann, Eva, 117, 119, 123, 129, 131,
132, 135, 136, 138, 140, 144, 148, 152,
154, 155, 157, 159, 160, 161, 164, 190.

Drachmann, Gerda, g. Engh, 187, 189,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
217, 224, 241, 249, 252.

Drachmann, Harriet, g. Bentzon, 20, 41,
68, 94, 95, 164, 209, 217, 230, 234, 235,
241.

Drachmann, Jens, 209, 210, 223, 225,
249, 252, 253.

Drachmann, Johanne (Hanne), g. Friis,
18, 19, 20, 21, 23, 68, 75, 165, 198.

Drachmann, Lisbeth, g. Zemichow, 209,
210, 221, 245, 246, 249, 252.

Drachmann, Louise, g. Steen, 13, 21, 23,
187, 195, 196, 204.

Drachmann, Martha, g. Bentzon, 68, 87,
116, 136, 151, 155, 209, 217, 219, 228,
235, 241, 252.

Drachmann, Mimi, g. Boye, 18, 19, 20,
21, 23, 67, 75, 136, 144, 152, 153, 157,
159, 198, 216, 217.

Drachmann, Povl, Folketingsmand, 190,
214, 215, 221, 252.

Drachmann, Svend, 209, 210, 223, 225,
241, 249, 252, 253.

Drachmann, Vilhelmine, f. Erichsen, se
Erichsen, Vilhelmine.

Drechsel, Borgmester, 214.

Drechsel, Frue, 214.

Drewsen, Viggo, Filosof, Kontorchef, 217.
„Edith“ 211, 223, 252, 255.

Engh, Gerda, se Drachmann, Gerda.

Engh, Martin, Embedsmand i Congo,
212, 213, 214, 215.

Erichsen, Carl, 129, 130.

Erichsen, Erica, 94.

Erichsen, Thomas, Cancelliraad, 94, 103,
104.

Erichsen, Vilhelmine, g. 1) Drachmann,
2) Kalkau, 94, 95, 101, 102, 103, 104,
105, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 122, 123, 129, 130, 134,
135, 136, 138, 140, 144, 148, 149, 157,
165, 182, 218.

Erichsen, Frue, 101, 105.

Ewald, H. F., Forfatter, 127.

Fallesen, Kammerherre, 227, 228.

Fibiger, Margrethe, 69, 79, 82.

Fischer, Læge, 40.

Fischer, Søkaptajn, 53, 62, 64, 66, 69.

Fog, Frue, 69.

Frederiksen, 52.

Friis, Joh., Præst, 198.

Friis, Johanne, se Drachmann, Johanne.

Gaborel, Pensionatsværtinde, 233.

Gad, G. E. C., Boghandler, 96.

Gamél, A., Læge, 137.

Gautier, D., Dyrlæge, 41.

Gautier, Frue, 41.

Gjellerup, Karl, Forfatter, 220.

Goldschmidt, M., Forfatter, 49, 107.

Goll, Politimester, 214.

Goll, Frue, 214.

Grandjean, Axel, Komponist, 12.

Grøn, L. J. T., Handelsmand, 106.

Haar 203.

Hage, Alfred, Politiker, 175.

Halberg, Skomager, 202.

Hall, C. C., Politiker, 44.

Hammerich, P. F. A., Theolog, Historiker,
44.

Hansen, Lærer (Gurre), 26.

Hansen, Chr., Lærer (Tikjøb), 11, 14,
15, 171, 189, 192, 208.

s. 263 Hansen, Eiler, 12.

Hansen, Fanny, 93.

Hansen, Julie, se Steen, Julie.

Hansen, Frøken, 29.

Hansen, Frøken, 202.

Hassenfeldt Frederikke, Lærerinde, 11,
17, 210, 211, 213.

Heegaard, Anker, 137, 139.

Hegel, N. F. V., Forlægger, 121, 140,
160, 161, 174, 177, 179, 241, 243, 244.

Heiberg, Joh. Luise, Skuespillerinde, 245.

Heilmann, Præst, 214.

Hempel, Læge, 25.

Hendriksen, Holga, Frue, 227.

Hendriksen, Xylograf, 227.

Hennings, Betty, Skuespillerinde, 227.

Hennings, Musikforlægger, 227.

Hilmer, Frue, Skuespillerinde, 227.

Holm, Skipper, 196, 197.

Holmer, V., Læge, 113.

Holmsted, Emma, g. Hørup, 22, 217.

Holmsted, Knud, 153.

Holmsted, Marie, Lærerinde, 22, 23.

Hornemann, Student, 83.

Hostrup, J. Chr., Forfatter, 238, 241.

Hørup, Emma, se Holmsted, Emma.

Hørup, Viggo, Politiker, 35, 38, 115, 116,
123, 161, 217, 230, 232.

Høyer, Proprietær, 204.

Irminger, Amalia, g. Goos, 19, 20.

Inninger, Carl, 36.

Jacobsen, J. P., Forfatter, 125, 239, 241.

Janssen, Carl, Fabrikant, 190.

Jerndorff, P., Skuespiller, 227, 228, 229.

Johansen, Kunstmaler, 202.

Juel-Hansen, Asger, Sporvejsdirektør,
241.

Juel-Hansen, Erna, se Drachmann, Ema.

Juel-Hansen, Gerda, 211.

Juel-Hansen, Niels, Pædagog, 91, 217.

Kalkau, Vilhelmine, se Erichsen,
Vilhelmine.

Kielland, Alexander, Forfatter, 227, 228.

Kirstine, Frk., 47, 48, 51.

Kjæmp, Student, 12.

Kobierski, Jomfruerne, 13, 197.

Krogh, Mimi, 29, 198.

Krogh, Skovrider, 29, 198.

Krogh, Student, 12.

Krohn, Emilie, Frue, 227.

Krohn, Pietro, Kunstmaler, 227.

Krøyer, P. S., Kunstmaler, 227, 228.

Langhoff 223.

Larsen, Dyrlæge, 201.

Larsen, Martin, Gjæstgiver, 84.

Larsen, Søn af Prof. L., 19.

Lassen, Bankdirektør, 40, 41, 42, 48, 51.

Lassen, Frue, 44, 47, 49, 50, 51.

Lassen, Maria, g. Kofoed, 41, 42, 47,
48, 49, 51.

Lassen, Skibsclarerer, 64, 65, 66.

Lehmann, Margrethe, g. 1) Rode, 2)
Vullum, 175.

Lehmann, Orla, Politiker, 175.

Linde, A., Conferensraad, 125.

Lismore, Baronet, 114.

Lintrup, Captajn, Gjæstgiver, 89, 90, 92,
94.

Locher, C., Marinemaler 152, 216.

Løffler, E. C. A., Geolog, 83.

Madvig, J. N., Professor, Politiker, 44.
47.

Magens, Dr., 27.

Maren, Kokkepige, 216.

Marie, Kokkepige, 84.

Martensen, H., Biskop, 125, 163, 175.

Meyer 113.

Melbye, Vilh., Kunstmaler, 44.

Michelsen, Carl, Sproglærer, 105.

Michelsen, Elisabeth, g. m. Carl Ploug,
105.

Middelboe, Kunstmaler, 202.

Molbech, Chr., Forfatter, 125, 126, 127.

Monrad, Søn af Biskop M., 38.

Mygind, Maskinfabrikant, 11, 12, 17, 19,
21.

Møller, Vilhelm, Forfatter, 141.

Møller, Pengeudlaaner, 13.

Neumann, J. C., Kunstmaler, 51, 113.

Nicolaisen 101.

Nielsen, Anna, Skuespillerinde, 248.

Nielsen, J., Præst, 219, 220.

Nielsen, Rasmus, Professor i Filosofi, 38.

Nissen, Aug., Grosserer, 241.

Nissen, Valborg, se Culmsee, Valborg.

Otto, Emil, 204.

Paludan-Müller, F., Digter, 157.

Panum, P., Læge, 224, 225.

s. 264 Petersen, Julius, Læge, Professor, 38.

Petit, Læge, 13.

Philipsen, P. G., Forlægger, 233.

Pingel, Marie, 229.

Pingel, V., Filolog, Politiker, 178, 179,
217, 229, 230, 232, 244.

Pinquez, Læge, 25.

Ploug, C-, Digter, Politiker, 44, 124, 125,
126, 127, 174.

Plum, Ludvig, 16, 17.

Pontoppidan, Henrik, Forfatter, 221.

Poulsen, Emil, Skuespiller, 227.

Poulsen, Olaf, Skuespiller, 227, 228.

QuehI, Generalkonsul, 27.

Quist, Madame, f. Kobiersky, 13.

Rimestad, Chr., Politiker, 44.

Ring, Kr., 139, 141.

Rubow, Paul, V., Professor, 8, 192. Rydberg, Victor, Forfatter, 176.

Salchow, Hermann v., Oberstlieutenant,
88.

Sarauw, Frue, 76, 79.

Sarauw (junior), Kjøbmand, 80.

Schade, Skovrider, 203.

Schandorph, Sophus, Forfatter, 227, 235,
238, 239.

Schnell, Frøken („Klamakken“), 227,
228.

Schovelin, Kunstmaler, 42, 49, 51.

Schwabe, Kaptajn, 226.

Schwertfeger, Landmand, 211.

Sebbelow, Sagfører, 214.

Sebbelow, Frue, 214.

Sibbern, F. C., Filosof, Professor i Filosofi,
38.

Sinding, Stephan, Billedhugger, 227.

Skram, Erik, Forfatter, 12, 213.

Stahlhut, Gjæstgiver, 204.

Steen, Frederik, 11, 14, 195, 197.

Steen, Georg, 11, 14.

Steen, Julie, g. Hansen, 20, 185, 192, 211.

Steen, Henriette, 11, 23, 25, 36, 211, 218.

Steen, Louise, se Drachmann, Louise.

Steen, Louise, g. Ulstrup, 16, 19, 23, 24,
26.

Steen, Peter, Kjøbmand, 13, 14, 15, 20,
23, 195.

Steen, Peter, Lærer, 14.

Steen, Thora, 14.

Steen Hansen, H., Lektor, 192.

Stonner, Husjomfru, 16.

Strodtmann, Adolf, Dr., 161.

Stybe, Læge, 75.

Stæhr, Emil, Bogholder, 175.

Stæhr, Vilhelmine, g. Drachmann, 21,
114, 197.

Stæhr, Emilie, Frue, 68.

Stæhr-Olsen, Fritz, Teatermaler, 235.

Sørensen, C. F., Marinemaler, 113.

Sørensen, Clara, se Drachmann, Clara.

Thalbitzer, Polly, se Culmsee, Polly.

Thalbitzer, Proprietær, 150, 187, 200,
203, 205, 207.

Thalbitzer, Frue, 191.

Tietgen, C. F., Finansmand, Geheimeraad,
106.

Topsøe, Vilh., Forfatter, 218.

Trier, Frederik, Læge, 106.

Ulstrup, Chr., Grosserer, 19, 23, 24, 25,
26, 27, 197, 199.

Ulstrup, Louise, se Steen, Louise.

Ulstrup, Regnar, Konsul, 27.

Valløe, Candidat, 83.

Villumsen, V., Fisker, 201.

Warburg, L., Præst, 114.

Wamcke, Læge, Professor, 25.

Vedel, V., Professor, 116.

Wiese, Farmaceut, 141, 209, 217, 227.

Winther, Chr., Digter, 157, 174.

Withusen, C. D., Læge, 18.

Wolter, Charlotte, Skuespillerinde, 248.

Worm, Pauline, Forfatterinde, 46.

Wrisberg, Frederik, 12, 18, 26, 28, 29,
31, 33, 35, 198.

Wrisberg, G. F. W., Viceadmiral, 18, 28.

Zahrtmann, Kr., Kunstmaler, 105.

Zangenberg, Chr., Skuespiller, 227.

Zernichow, Dagmar, se Culmsee, Dagmar.

Zernichow, Lisbeth, se Drachmann, Lisbeth.

Zernichow, Captain, Skibsrheder, 233,
235.

Ølsted, Skipper, 91.