Danmarks Breve

Aar 1912 døde Skolelærer Christian ...

s. 192 Aar 1912 døde Skolelærer Christian Hansen, gift med vor Kusine, Julie Steen. Begge er omtalt i de tidligere Breve.

Ernst Bojesen havde bedt Christian Hansen om at skrive nogle Erindringer fra Holgers Barndom og første Ungdom, samt Episoden Polly Thalbitzer, til hvis hele Forløb han og hans Hustru var nærmeste Øjenvidner.

Chr. Hansens Søn, Lektor Steen Hansen, bragte mig sin Faders Optegnelser efter hans Død med Tilladelse til at benytte dem, som jeg vilde. Efter eget Ønske, ligesom efter Professor Rubows, føjer jeg dem ind paa dette Sted.

(H.B)