Danmarks Breve

BREVE FRA EN SKRIFTEFADER EINA...

BREVE

FRA EN SKRIFTEFADER

s. 2

s. 3 EINAR CHRISTIANSEN

BREVE

FRA EN SKRIFTEFADER

TRYKT SOM MANUSKRIPT

HOS NORDLUNDE I KØBENHAVN

MCMXXXVII

s. 4 Trykt i 70 Eksemplarer

s. 5 Det er
Historikeren, Universitetsprofessor Dr, phil. Andreas Thurøe,
der skriver.

s. 6