Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Helmut von Moltke (1856-09-02)

Tirsdag den 2den September.

Dagen idag er gaaet hen med Præsentationer. Hele corps diplomatique blev forestillet for Prinsen. Grev Morny, Fyrst Esterhazy, Lord Granville og Prinsen af Ligne som Ambassadeurer, derpaa Gesandterne med deres Attachés, Alle mødte med prægtige Ekvipager og i Gala. Prinsens Følge modtog dem ligeledes i fuld Puds. Han forstod med den ham egne Lethed og støttet af sin vidunderlige Hukommelse for Personer og Forhold at sige Enhver noget Passende. Til Vederkvægelse bestege vi derefter endnu engang »den store Hans«, Iwan Welicki, hvorfra man har en vid Udsigt. Vi nøjedes imidlertid med den halve Højde, hvorfra man fuldstændig overser alle Kremls Kirker og Gaarde. Hvad der ligger udenfor Byen, er iøvrigt ikke smukt, mest Skov. Dineren lod jeg skyde over og kjørte s. 110 en Tur omkring Kitai Gorods smukke Mur. Den er af en uhyre Styrke, forsynet med meget høje Tinder og desuden med Machicoulis, hvorfra Murens Fod kan bestryges. Vældige Taarne springe frem som et Slags Bastioner. For Tartarerne idetmindste frembød de en uovervindelig Hindring.

Iaften gives den kjedelige Ballet Gisela, derpaa er der Kl. 10 Bal hos den engelske Ambassadeur. Imorgen allerede Kl. 6 gaar Rejsen til det berømte Troitzka Kloster, 70 Werster herfra.