Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Helmut von Moltke (1856-09-04)

Torsdag den 4de September.

Til Kur hos den østerrigske Ambassadeur, Fyrst Esterhazy, der har indrettet sig meget fornemt. En saadan Bolig koster her 20,000 Sølvrubler paa sex Uger. Vi traf Fyrst Schwarzenberg, Apponyi, Chotek og mange andre østerrigske Herrer.

En Udflugt til det Simonofkiske Kloster viste os atter en Fæstning i Udkanten af Byen, hvorfra man har en prægtig Udsigt. Derpaa gav v. Werther en meget udsøgt Diner: Lord Granville, Grev Kisseleff, Fyrst Gortschakoff, Adlerberg, Berg, Tolstoy, Woodhouse, Suwaroff og Fl. Sidstnævnte er et prægtigt aabent Menneske; han bærer Annunciata- Ordenen i Arv efter sin Fader, den berømte Suwaroff, hvem denne Orden hævede til cousin du roi.

Vi kjøre nu strax til Storfyrstinde Helene og derpaa til Bal hos Lord Granville.