Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Helmut von Moltke (1856-09-06)

Lørdag den 6te September.

Prinsen modtog idag halvtreds til tredsindstyve forskjellige Fyrster af Grusien, Mingrelien, Kurdistan, Tartariet, Mongoliet, Kaukasien, Tscherkessien, Dagestan osv., Alle i Nationaldragt, prydede med Guld og Ædelstene, persiske Huer og rige Vaaben.

Man fortæller, at en Tscherkesser, som paa et Bal blev spurgt, om hans Pistoler vare ladte, gav det Svar : »A quoi les porterais- je, s’ils ne l’étaient pas?“ En Kurder, med hvem jeg kunde gjøre mig forstaaelig paa Tyrkisk, havde ogsaa sine ladte, men han viste mig, at der ikke var Krudt paa Panden. Selskabet dannede et meget malerisk Skue i stærk Kontrast til den sardinske Ambassadeurs Bal, hvortil vi umiddelbar derefter kjørte.