Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Helmut von Moltke (1856-09-09)

Tirsdag den 9de September.

I Formiddags Klokken elleve var der Militærkur, de store Sale vare helt opfyldte med Officerer i Galauniformer.

Den russiske Hær tæller 8,000 Generaler, iberegnet de afskedigede. Nogle hundrede vare vistnok tilstede. Kejseren har alene 180 General- og Fløjadjutanter. Enhver af de Indbudte gik frem enkeltvis og gjorde et dybt Buk for Kejseren og derpaa for Kejserinden. Kejseren gav os Haanden og sagde nogle venlige Ord, ligesaa Kejserinden, hvem man kyssede paa Haanden, derpaa gik man ud af en anden Dør og hjem. Da vistnok et Par tusinde Officerer fulgte efter hverandre, kom jeg til at tænke paa den hellige Petrus i Rom, paa hvem den højre Taa er halvt kysset bort, skjøndt den er af Erts.

s. 154 Om Eftermiddagen besaa vi Tøjhuset og de der opbevarede smukke Rustninger, ligesom ogsaa et stort Antal gamle Troner, Kroner, Sceptre og Juveler.