Danmarks Breve

Breve fra Italien, skrevne i Aaren...

Breve fra Italien,

skrevne i Aarene 1828 og 1829.

Kjøbenhavn.

Trykt, paa August Theodor Speer’s forlag,
hos Bianco funo & Schneider.

1837.

s. II

s. III Indhold

Tuskulanske Breve.

Reise til Subiaco.

Udflugt til Cora og Norba.

Vesuvs Krater i Foraaret 1829.

s. IV