Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Ludvig Manthey FRA: Hans Christian Ørsted (1801-05-14)

Til Samme.
Kjøbenhavn den 14de Mai 1801.

Da jeg nu tør gjøre mig Haab om saa snart at faae den Fornøielse at tale med Dem selv, behøver jeg ikke at forlænge mit Brev ved Detail om adskillige videnskabelige Nyheder og Tanker, jeg gjerne vilde meddele dem. Kun saa meget maa jeg dog fortælle dem, at det er lykket mig at farve Fiolsyrup grøn ved den negative Galvanisme og rød ved den positive, og at jeg, ved at udsætte Olie for den negative Galvanismes Virkning, har frembragt deri en mærkelig Forandring, saaledes at den blev opløselig i Vand, blev hvid som Sæbe og skummede med Vand som denne. Jeg forsøger nu, om den negative Galvanisme skulde være i Stand til at neutralisere en Syre og den positive et Ludsalt; jeg formoder det sikkert.

Venskab og Høiagtelse
H. C. Ørsted.