Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Jakob Peter Mynster (1806-07-10)

Til Samme.
Spiellerup den 10de Juli 1806.

Med Tak for Laan — og for sidst — sender jeg Dem hermed Schleiermachers Monologer tilbage. De havde megen Ret, da De fandt S. deri laborerende af den aandelige Hovmod; thi egentlig er Skrivtet kun for Publicum aflagte Confessions om Forfatterens Fuldkommenheder; han beder egentligen kun, alle Bogens Sider igjennem, den Bøn, at Gud vil lede ham i Fristelse, paa det at han kan vise Verden et lysende og skinnende Exempel. Ligesom han anseer det ham.tilfaldne Lod for dette, at han skulde være den personificerede Sædelighed, saa driver han ogsaa den moralske Betragtning indtil at ansee selv Saligheden for en Dannelses-Anstalt, og veed, at dersom han engang havde drevet det til at være uddannet og fuldendt, s. 184 saa kunde han ikke mere bære Livets Byrde. Jeg har endnu meget mere imod denne Bog, som jeg ikke nu har Leilighed at sige, men mig synes, at S. herefter, som efter flere af hans Skrivter, ikke er ganske fri for at høre til be af vore Tidsforvandte, om hvilke Fichte taler — mit halber Philosophie und mit ganzer Verworrenheit. Med alt dette er der bog meget Interessant deri, som unægtelig er udsprunget af en ædel, dyb og fri Natur.

Saa meget derom. Jeg haaber, efter Deres Løvte, at see Dem hos mig, da vi vel ville faae Leilighed at tale mere om deslige og andre Materier. Min Hilsen til Deres Broder og Svigerinde.

Deres
I. P. Mynster.