Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Gottlieb Oehlenschläger FRA: Hans Christian Ørsted (1808-12-19)

Den 19de December 1808.

Min Broder kommer i Morgen Eftermiddag Kl. 6 til en Thee hos mig. Dersom De vil komme dertil, skal det være mig kjært. Jeg ønskede tillige, at De i mit Navn vilde bede Hr. Grundtvig at komme med, da det baade vilde være s. 275 min Broder og mig kjært, at gjøre hans nærmere Bekendtskab.

Deres
H. S. Ørsted.

S. T.
Hr. Literatus Sibbern
Valkendorfs Collegium.