Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Gottlieb Oehlenschläger FRA: Hans Christian Ørsted (1809-02-14)

Den 14de Februar 1809.

I Morgen Aften ønskede jeg at faae „Axel og Valborg" forelæst for et Selskab af Venner. Jeg tager mig den Frihed hertil at indbyde Dem og Hr. Grundtvig, dog Dem paa Kondition, om De nemlig ikke er saa bekjendt med den, at De ikke ønskede nu strax igjen at høre den. Jeg beder Dem hilse Hr. Grundtvig, at jeg efter nærmere Overlæg troede selv at burde forelerse Axel og Valborg, i det Mindste begynde derpaa; men da mine Forelæsninger ofte anstrenge mig meget, og jeg altsaa ikke veed, om jeg vilde kunne udholde den hele Lekture, saa vilde jeg bede ham at læse Stykket, for at komme mig til Hjælp, om jeg skulde behøve det. Jeg sender derfor hermed Deres Afskrift af Stykket.

Vilde De ikke have den Godhed at paginere samme?

Deres hengivne
H. C. Ørsted.

S. T.
Hr. Literatus Sibbern.