Danmarks Breve

BREV TIL: Sophie Vilhelmine Bertha Ørsted FRA: Hans Christian Ørsted (1809-07-16)

Til Sophie Ørsted, født Oehlcnschläger.
(Med en Garnvinde).
Kjøbenhavn den 16de Juli 1809.

Af gammel Erfaring veed jeg, hvormeget det glæder Dem at faae godt Folk i Deres Garn. At see, hvorledes de maae s. 287 dreie og vende sig, eftersom Deres Villie fører Traaden, er Deres største Lyst. Kommer der og nu og da en Kurre derpaa, saa er det Deres mindste Sorg. De har Deres Fornøielse af at see, hvorledes den arme Fangne trækkes frem og tilbage, indtil Alt igjen kommer i Rigtighed. Jeg har tit beklaget, at De i mangen eensom Time Ingen havde, som de saaledes kunde tyrannisere. Jeg sender Dem derfor til Deres Fødselsfest to sorte Negere, med smukke hvide Tænder, som altid ere rede at lyde Deres Bud. Undertegnede giver sig iøvrigt den Ære at forsikkre, at han fremdeles er villig til at leve under det gamle Tyranni og ønsker Despoten et langt Liv og mange glade Dage.

Allerunderdanigst
H. C. Ørsted.