Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Christian Frederik (1842-08-07)

Til H. C. Ørsted.
Vyk paa Føhr den 7de August 1842.

Hr. Conferenzraad Ørsted!

Med megen Interesse har jeg læst Deres Beretning om Deres Ophold i Stockholm og Afskedsaudienz hos Kong CarlJohan. Det er atid meget interessant at lære en saadan Personlighed at kjende.

Jeg har strax givet Tilladelse til at anlægge og bære den Dem forundte Orden, og hvis det ei allerede er skeet, ville De give de andre decorerede Naturforskere et Vink om at søge lignende Tilladelse gjennem Ordens-Canzleren. Det er ei nok, at Gesandten har indmeldt, at disse Ordenstegn ere dem tildeelte.

Det er mig meget kjært at have kunnet befordre de danske Naturkyndiges Reise saa godt ved Dampskibet Hekla.

Opholdet her og Brugen af Søbadene bekommer mig saare godt, jeg tænker at forlænge det endnu i tre Uger, og i de første Dage af September at indtræffe i Plöen efter at have besøgt Ditmarsken.

Jeg forbliver, Hr. Conferenzraad Ørsted, Deres velvilligste

Christian R.