Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carsten Hauch FRA: Hans Christian Ørsted (1842-07-30)

Til C. Hauch.
Roeskilde den 30te Juli 1842.

Modtag, høistærede Ven, min noget sene Tak for det sidste Bind af Deres Digte. Jeg modtog det nogle Uger før min Afreise, og vi læste efterhaanden de Fleste af dem i min Familiekreds; men Reisen overraskede mig, føreud jeg fik takket. Vi glædede os snart ved det ene af disse Digte, snart ved det andet, men ganske navnligt har min Kone bedet mig takke Dem for det skjønne Digt over Fru Oehlenschläger, og jeg er fuldkoinment enig med hende deri, uden dog at sætte mindre Priis paa adskillige andre, som jeg skal foranledige blive oftere læste for os. De seer, at jeg skriver fra Roeskilde, hvor jeg dog kun opholder mig endnu imorgen. Paa Mandag reiser jeg tilbage til Kjøbenhavn. Jeg har i disse Dage skrevet et lille Bidrag til Dansk Ugeskrift imod Estrups Afhandling om et Agerdyrknings- og Forstinstitut.

Lev vel. Mange Hilsener.

Med uforandret Høiagtelse og Venskab

Deres hengivne
H. C. Ørsted.

S. T.
Hr. Professor Hauch.