Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Christian Frederik (1847-05-22)

Til H. C. Ørsted.
Kjøbenhavn den 22de Mai 1847.

Hr. Etatsraad Ørsted ! Det har foruroliget mig at bemærke, hvor angrebet Deres Hr. Broder i Dag var af sit fordums Krampetilfælde i Mund-Musklerne, saa at han ei var i Stand til at fuldende Referatet i Statsraadet. Jeg beder Dem indstændigen at sørge for. at han skaaner sit Helbred, ei overanstrænger s. 586 sig ved Arbeide, og at han strax tilkalder Lægehjelp. De vil ei undre Dem over, at hans Helbreds Bevarelse ligger mig fortrinligen paa Hjerte, idet Ingen i høiere Grad end jeg kan paaskjønne hans sjeldne Værd, som Menneske og Embedsmand.

II.

17

Jeg henlever Hr. Etatsraad Ørsted Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik R.